TK Boltuka

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Home O nás
O nás
Email Tisk PDF
Kdo jsme?

Tábornický klub Boltuka působící v rámci České tábornické unie (www.tabornici.cz) 

Kde nás najdete?

Každou středu od 15 do 16:30 a od16.30 do 18.00 hod  v klubovně Žukovského ulice č.852/1 (vchod od pošty), nebo se můžete spojit s vedoucím Pavlem Ježkem. (Pozor, první středa v měsící 16 - 18!)
Pondělky s deskovkami/tvořením/hraním na kytaru - přibližně každé druhé pondělí, termíny upřesňujeme emailem.

Co Vám nabízíme?

Vše, co nějak souvisí s tábornickými dovednostmi, tedy především letní táboření v přírodě, vícedenní a jednodenní výpravy do přírody během školního roku, včetně například víkendového sjíždění řeky nebo cyklistického výletu, program na podzimní prázdniny, vánoční výpravu do zimní Šárky a samozřejmě každotýdenní schůzky v klubovně nebo v okolí,kde můžete získat nové vědomosti, dovednosti i přátele a kamarády .

Co od Vás chceme?
Hlavně nadšení a dobrou náladu. Pak také účast na schůzkách a na výpravách, kde toho zažijtete ještě mnohem víc než v klubovně.

Takže neváhejte a přijďte se na nás alespoň podívat.

Cena?
Členský příspěvek na kalendářní rok je 500 Kč (pro dalšího sourozence 400 Kč). 

Ceny výprav
Ceny výprav se liší podle lokality a náročnosti. Níže naleznete předpokládané ceny akcí, na které žádáme dotaci MHMP:
oddílový vandr: 400 Kč
voda: 400 Kč + rozpočítané náklady na půjčení lodí
HvNH: 500 Kč
Podzimky: 800 Kč
Becheche: 800 Kč
Lyže: 600 Kč + skipas
Boomka: 600 Kč
jednodenní akce se pohybují okolo 100 Kč podle vzdálenosti (platí se pouze doprava)

Ceny táborů
pražské děti: 4000 Kč za 2 týdny (cena je nižší díky grantu MHMP)
mimopražští: 4500
Pozn.: cena se vždy potvrzuje začátkem roku podle aktuálních cen dopravy, potravin atp. 

 

Už se na Vás těšíme.

Tábornický klub Boltuka působí na Dědině již dvacátým rokem. Činnost klubu je zaměřena na táboření a vůbec pobyt v přírodě, ať už formou pěší, vodní nebo cyklo turistiky. Našimi členy jsou
děti od cca osmi do patnácti let, ale spolupracují s námi stále i ti bývalí,
kteří dnes studují na vysokých školách nebo  pracují. Scházíme se
jednou týdně v klubovně v Žukovského ulici č.852 a každý měsíc
pořádáme alespoň jednu jedno nebo vícedenní výpravu do nejrůznějších míst. Vyvrcholením naší celoroční činnosti jsou letní stanové
tábory - čtrnáctidenní u Zvíkovského podhradí a dva čtrnáctidenní v Novohradských
horách. Máte-li zájem přihlásit své dítě do našeho oddílu, nebo chcete
jen získat pro začátek více informací , přijďte se rovnou na nás a náš
program podívat.

Kdo nás podporuje
Magistrát hlavního města Prahy - grant na nájem a provoz klubovny, materiální a technické zabezpečení a tábory a výpravy pro pražské děti

MŠMT - dotace na tábory 

Aktualizováno Úterý, 10 Říjen 2023 16:53